Ocena jakości ruchu

Badania FMS

Podstawy FMS

Prekursorami koncepcji wskazuje się Lee Burtona i Gray'a Cook'a, są to zarazem trenerzy i fizjoterapeuci którzy, jako jedni z pierwszych zaproponowali konieczność oceny jakości ruchu u każdej osoby aktywnej ruchowo. Na podstawie swoich doświadczeń i wiedzy skonstruowali testy przesiewowe - FMSTM (ang. Functional Movement Screen). Ich zadaniem jest ocenić fundamentalne wzorce ruchowe które leżą u podstawy każdej czynności ruchowej. Testy te pozwalają dostrzec zaburzenia znajdujące się w układzie ruchu, ograniczenia wynikające z jego asymetrii i nieprawidłowego wzorca ruchowego. Wszystkie te czynniki, w mniejszym lub większym stopniu, wpływają niekorzystnie na jakość i ekonomię ruchu, przyczyniają się do zwiększonego ryzyka występowania kontuzji oraz do nieprawidłowego przewodzenia nerwowo-mięśniowego.

Zapisy na wizyty
 • Poprzez system online

  Możliwość wykonania całej czynności online przez www.

 • Tradycyjnie

  Przez telefon, mailem lub osobiście w gabinecie (Umińskiego 6/211, Warszawa).

Przydatne informacje
 • Głęboki przysiad
 • Przeniesienie nogi nad poprzeczką
 • Przysiad w wykroku
 • Ocena ruchomości obręczy barkowej
 • Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi
 • Ugięcie ramion w podporze (tzw.pompka)
 • Test stabilizacji rotacyjnej tułowia
Na podstawie informacji o globalnym wzorcu ruchowym wynikającym z testu FMS przystępuje się do usprawniania "słabych ogniw" narządu ruchu osoby aktywnej fizycznie. Po uzyskaniu wyniku dana osoba przechodzi przez kilka etapów wzmocnienia wzorców ruchowym, poprawy cech motorycznych oraz stanu zdrowia (leczenia lub profilaktyki przeciwurazowej).
 • reedukację wynikającą z ograniczeń zakresu ruchu (w sytuacji gdy jest ona zaburzona),
 • reedukację poprawnych wzorców ruchowych (programowanie na nowo wzorców ruchowych), m.in. z wykorzystaniem treningu kontroli nerwowo-mięśniowej,
 • trening globalnych wzorców ruchowych zgodnie wymaganiami klienta/sportowca
Mówiąc o treningu funkcjonalnym FMSTM mamy na myśli ściśle określony plan postępowania w przypadku treningu sportowego jak i fizjoterapii. Ćwiczenia układane są według indywidualnego schematu począwszy od ćwiczeń izolowanych do globalny wzorców ruchowych odbywających się we wszystkich płaszczyznach ruchu. Przygotowanie odpowiedniej procedury postępowania i rozpoczęcie treningów uzależnione jest od stanu wyjściowego danej osoby oraz od jej możliwości. Dotyczy to także progresji ćwiczeń które zawodnik musi stopniowo utrudniać. Przeważnie celem postępowania terapeutyczno jest powrót do czynności dnia codziennego bez towarzyszącego bólu oraz lepszej wydajności. Natomiast cel treningowy ukierunkowany jest na rozwój poszczególnych cech motorycznych specyficznych dla danej dyscypliny. W tym przypadku trening funkcjonalny nie skupia się na rozwoju zdolności dopasowanych do dyscypliny tylko rozwija jego fundamentalne wzorce ruchowe które są podstawą motoryki każdego człowieka.
 • rozpoznanie słabych ogniw łańcucha kinematycznego, dysbalansu układu ruchu z łatwą gradacją stopnia dysfunkcji celem śledzenia progresji klienta/sportowca
 • poprawa stanu funkcjonalnego klienta i wyniku sportowego (sportowcy),
 • zwiększenie bezpieczeństwa stabilności i kontroli nerwowo-mięśniowej klienta/zawodnika po przez ukierunkowane działania korygujące zwiększenie koordynacji i jakości ruchu wykonywanych czynności
 • obniżenie ryzyka urazu/przeciążenia,
 • indywidualizacja ćwiczeń korygujących dostosowanych do indywidualnej oceny klienta/sportowca
 • rozróżnienie planowania treningu i kształtowanie zdolności motorycznych na indywidualne potrzeby klienta/sportowca,
 • identyfikacja przyczyn i czynników urazów oraz trendów treningowych w populacjach osób aktywnych, które odnoszą się do profilaktyki urazów bezkontaktowych i przeciążeniowych
Jak to wygląda w praktyce?

Szukasz wkładek dopasowanych do indywidualnych potrzeb?