Przykładowy przebieg rehabilitacji medycznej

Diagnostyka fizjoterapeutyczna – czemu warto?

Przy pierwszej wizycie kładziemy nacisk na rozpoznanie problemu z jakim zgłasza się do nas pacjent. Przeprowadzamy szczegółowy wywiad oraz wykonujemy badania kliniczne. Następnie przechodzimy do leczenia. Jest to etap rozpoznania dolegliwości i poznania pacjenta (nastawienie, mentalność, podejście do rehabilitacji).

 

Mimo, iż już w trakcie wywiadu dowiadujemy się co stanowi istotę dolegliwości, a rozpoznanie było jak najbardziej trafne i potwierdzało potencjalną dysfunkcję, stosujemy szereg testów diagnostycznych, które stanowią podłoże kliniczne przypadku.

 

Bardzo pomocne w weryfikacji choroby niekiedy są także badania obrazowe – RTG, Rezonans Magnetyczny, Tomografia Komputerowa oraz USG.

 

Po uzyskaniu niezbędnych informacji do karty pacjenta, możemy zacząć urzeczywistniać postępowanie terapeutyczne.

 

 

Przykładowe postępowanie terapeutyczne:

Etap I – "wyłączanie bólu", leczenie stanu ostrego.

To co skłania większość osób do odwiedzin w klinikach lub gabinetach fizjoterapii to ból. Ból, który staje się na tyle uciążliwy, iż przestajemy sobie z nim radzić. Przede wszystkim zaburza nasz normalny tryb dnia, nakłada ograniczenia na codzienną aktywność, zarówno tą w pracy jak i osobistą. Na tym etapie koncentrujemy się na "wyłączaniu" czynników generujących ból i przywróceniu prawidłowej funkcji sprzed zdarzenia.

 

Etap II – eliminacja przyczyny.

Po "wyłączeniu" czynników generujących ból, wdrażamy program usprawniania. Zaczynamy leczyć zaburzone funkcje, które z powodu bólu, przestały działać prawidłowo wyznaczonym torem. Jest to najlepszy moment na określenie pierwotnej przyczyny wcześniejszych objawów i dolegliwości. Jest to także etap edukacji, uświadamiania pacjenta przyczyn takiego stanu oraz etap, w którym dążymy do zapobiegania nawrotom traumatycznych sytuacji.

 

Jest to zarówno czas na analizę nawyków, jakości i zakresu ruchu oraz zakorzenionych stereotypów. Etap współpracy z fizjoterapeutą, który radzi jakie oraz w jaki sposób wykonywać ćwiczeń korygujących i realizować je w postaci "prac domowych".

 

Etap III – ćwiczenia utrwalające, doskonalenie precyzji ruchu.

Na tym etapie każdy z pacjentów ma już swój indywidualny zastaw ćwiczeń podtrzymujących zdrowy stan fizyczny. Pacjenci dostają instrukcje metodyki ich wykonywania oraz niezbędne informacje dotyczące przebytej dolegliwości. Nasza praca jako fizjoterapeuty stopniowo się wygasza, a pacjenci są zobligowani – do sumiennego utrzymywania swojego stanu zdrowia poprzez ćwiczenia oraz nasze wskazówki.

 

Z myślą dla pacjentów, którzy nie chcą się ograniczać do "zwykłego" funkcjonowania w codziennym trybie życia, został mamy przygotowane różne możliwości rozwoju fizycznego. Jest on realizowany poprzez zajęcia fizyczne, ukierunkowane na daną dyscyplinę sportową, począwszy od podstaw, aż do poziomu zaawansowanego. Prowadzimy treningi usprawniające, które pomogą w uprawianiu hobby, aktywnego spędzania czasu wolnego i precyzji w zawodzie. Podstawą jest sukces w poprzednich dwóch etapach postępowania rehabilitacyjnego. Dobieramy treningi do indywidualnych zainteresowań i potrzeb.

 

Pomimo kontynuacji ćwiczeń (Etap III), niekontrolowany powrót do aktywności fizycznej oraz długotrwała praca zawodowa w wymuszonej pozycji, często są przyczyną szybkich nawrotów, przeciążeń i kontuzji. My przedstawiamy rozwiązania koncentrujące się na wykorzystaniu, na obecnym poziomie, możliwości układu mięśniowego. Zapobiegamy nawrotom dzięki ukierunkowanemu treningowi, dopasowanego do każdego indywidualnie. Twoje ryzyko występowania kontuzji zmniejszymy do minimum jeśli Nam zaufasz!

 

Współpracujemy

Szukasz wkładek dopasowanych do indywidualnych potrzeb?