Wiedz, czego się spodziewać

Przykładowy przebieg rehabilitacji sportowej

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu, analizy wyników testu funkcjonalnego FMSTM oraz diagnostyki fizjoterapeutycznej, sporządzany jest program usprawniania zawodnika/amatora.

W pierwszej kolejności kształtowane są cechy motoryki podstawowej klienta. Skupia się ona na reedukacji zaburzonych wzorców ruchowych i przywróceniu prawidłowej funkcji układu biomechaniecznego organizmu. Ćwiczenia są stopniowane w zależności od ilości punktów uzyskanych w teście tak, by gradacja postępował od najsłabszych do najsilniejszych ogniw łańcucha ruchowego. Ilość punktów kwalifikująca się do tego etapu usprawniania to ≤ 16 punktów na możliwych 21.

Ćwiczenia w tym etapie mają charakter korygująco-usprawniający. Ilość czasu potrzebna do uzyskanie wyższego poziomu sprawności jest uzależniona od poziomu wyjściowego sportowca, możliwości jakimi dysponuje, czasu jaki przeznacza na trening oraz zaangażowania i motywacji.

Jeżeli podczas wywiadu lub testów klinicznych/FMSTM występują czynniki generujące ból, które uniemożliwiają wykonanie zadania ruchowego, powstaje pierwszorzędna potrzeba leczenia fizjoterapeutycznego. Rozumie się przez to, prowadzenie rehabilitacji medycznej oraz ruchowej w celu wyeliminowania dolegliwości bólowych do momentu poprawy, na tyle by móc wcielić proces treningowy.

Etap następny to kształtowanie motoryki ukierunkowanej. Każdy kto uzyska ≥ 17pkt. z testu funkcjonalnego FMSTM może zacząć trening rozwijający pod kątem dyscypliny jaką uprawia. Oczywiście, w tym samym czasie, każdy zawodnik dostaje uzupełniającą pracę domową w postaci ćwiczeń profilaktyczno-korygujących. Ma to na celu utrwalenie i wzmocnienie globalnych wzorców ruchowych by jeszcze mocniej poprawić jakoś ruchu.

Ćwiczenia obejmujące kolejny etap są podzielone na cykle (przygotowawczy, startowy, przejściowy), w zależności od celu i dostępnego czasu.

Należy pamiętać, iż wdrażanie treningu motoryki ukierunkowanej powinno się odbywać w konsultacji z trenerem prowadzącym (dotyczy grup i zespołów sportowych). Osoby indywidualne mają za zadanie wytyczenie sobie celu aby można było właściwie realizować plan treningowy. W zależności od dostępnego czasu, ćwiczenia realizowane są z mała dawką w różne dni lub jednorazowo na pojedynczej jednostce treningowej. W zależności od poziomu reprezentowanego przez zawodnika, ocena poprawy motoryki odbywa się obiektywnie na podstawie odczuć własnych i testów (amatorzy), lub tylko testów (zawodowcy).

Jak to wygląda w praktyce?
Zapisy na wizyty
  • Poprzez system online

    Możliwość wykonania całej czynności online przez www.

  • Tradycyjnie

    Przez telefon, mailem lub osobiście w gabinecie (Umińskiego 6/211, Warszawa).

Współpracujemy

Dołącz do firm, z którymi pracujemy na codzień

Szukasz wkładek dopasowanych do indywidualnych potrzeb?